Einde app ‘de Bibliotheek’ per 1 januari 2016

Beste contactpersonen van app ’de Bibliotheek’,
Zoals we al eerder hebben laten weten via biebtobieb en via emails naar de contactpersonen van App ‘de Bibliotheek’ houdt App ‘de Bibliotheek’ op per 1 januari 2016, aangezien de meeste bibliotheken zelf hebben aangegeven te willen overstappen op de app van Infor.
App ‘de Bibliotheek’ is na 1 januari niet meer te downloaden via de app stores van Google en Apple.
Wel willen we onze appserver na 1 januari nog een aantal maanden aan laten staan, zodat huidige gebruikers nog iets langer de tijd hebben om over te schakelen op de app van Infor. (Dit is wel onder voorbehoud dat onze appserver geen storingen krijgt).
Zoals we ook al eerder hebben laten weten lijkt het ons van belang dat de aangesloten bibliotheken hun leden informeren via de website en/of nieuwsbrief.
Er is ons gevraagd of we de gebruikers zouden kunnen selecteren uit onze app, echter in het kader van privacy (hierover is de laatste jaren veel te doen) mogen/kunnen wij de gebruikers van de app niet selecteren uit onze appserver.
Wel heb ik nog een goede tip ontvangen via Maria Vermeer van Bibliotheek Helmond-Peel: De gebruikers kunnen geselecteerd worden via de statistieken in Vubis Smart. Zie hiervoor de handleiding die Agrene Lourens gemaakt en verspreid heeft. Adhv de transacties verlengen/reserveren is het Maria gelukt om zo’n 1000 emailadressen te achterhalen van bibliotheek Helmond Peel. Deze gebruikers kunnen dan vervolgens worden benaderd via een email.
Dit laatste lijkt me een goede tip voor andere Vsmart gebruikers!
Eind van het jaar zullen we voor de laatste maal statistieken uit de app verzamelen.
Vanuit app ‘ de Bibliotheek’ wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed 2016!

Statistieken over 2015 – stijging met 67%

De laatste statistieken voor App ‘de Bibliotheek’ zijn gemaakt.
Er is een enorme toename te zien van het aantal gebruikers.
Het totaal aantal gebruikers van onze app is het afgelopen jaar gestegen met 67% naar een totaal van 46240.
Blijkbaar een app die goed in de smaak viel!

Bibliotheek

 • Achterhoekse Poort 618
 • Arnhem 3000
 • Best 917
 • Biblionova 678
 • Breda 2046
 • Brummen/Voorst 502
 • CODA 3132
 • Dommeldal 1500
 • Eindhoven 1792
 • Graafschap 632
 • Helmond-Peel 2589
 • Landgraaf-Onderbanken 56
 • Markiezaat 2398
 • Midden-Brabant 6349
 • Montferland 193
 • Nijkerk 501
 • Noord-Veluwe 1116
 • Noordwest Veluwe 1092
 • Oost-Achterhoek 186
 • Rivierenland 1137
 • Scherpenzeel 197
 • Theek 5 5221
 • VANnU 1422
 • Veldhoven 1338
 • Veluwezoom 684
 • Zuid-Kennemerland (Haarlem) 6944

Totaal 46240

Einde app ‘de Bibliotheek’

Aan app ‘de Bibliotheek’-afnemers,

Begin juli hebben wij u gevraagd naar uw toekomstplannen voor wat betreft het aanbieden van een app aan uw klanten, vooral in relatie tot de Iguana app die Infor heeft ontwikkeld. Wij hebben veel reacties ontvangen, hiervoor dank.
De overgrote meerderheid geeft aan dat men, ondanks positieve ervaringen met onze app, gaat overstappen op de Iguana app, want er wordt verwacht dat deze app in het najaar zal beschikken over een attenderingsfunctie.
Zoals u weet is een groot deel van onze klanten vorig jaar al overgestapt op de Wise App, zodat alleen de Vubis- en Clientrix-bibliotheken nog gebruikt maakten van App ‘de Bibliotheek’. Dit was op zich al een vrij mager aantal bibliotheken om onze App nog verder te ontwikkelen.
Op basis van de uitkomst van onze enquête is het niet realistisch meer om door te gaan en dus heeft Cubiss besloten te stoppen met het aanbieden van App ‘de Bibliotheek’, en wel per 1 januari 2016. U hebt nu de komende 3 maanden de tijd om uw klanten te informeren en langzaam over te gaan op een andere app.
Onze ambitie om, samen met Bibliotheek.nl, een nieuwe generieke App te ontwikkelen met behulp van de landelijke infrastructuur, is vanwege de lange termijn die dit met zich meebrengt niet van de grond gekomen.  Teveel online op het Amsterdams casino gespeeld misschien?!
Begin 2016 zullen we nog statistieken maken en aan u toesturen. We zullen onze huidige klanten nog factureren tot 31 december 2015.
Uiteraard bedanken we al de bibliotheken en hun leden die onze App ‘de Bibliotheek’ over de afgelopen jaren hebben gebruikt!

Met vriendelijke groet,
John Struis

Jaarcijfers over 2014

Hierbij het overzicht van de statistieken waarbij per basisbibliotheek het aantal gebruikers vermeld staat. Dit zijn alleen leden die in de app aangegeven hebben graag meldingen vanuit de app te ontvangen. Van gebruikers die dit uit hebben staan worden geen gegevens opgeslagen en zijn dus ook geen statistieken op te vragen.

App ‘de Bibliotheek’  heeft op dit moment 27.646 gebruikers; 55,9 % heeft een Android apparaat en 44,1 % een iOS apparaat. Noodgedwongen hebben we in 2014 afscheid moeten nemen van de Bicat Wise bibliotheken (vorig jaar telden we 50.024 gebruikers).

Bijna alle bibliotheken hebben een behoorlijke stijging van het aantal app-gebruikers. Steeds meer mensen per bibliotheek gebruiken dus app ‘de Bibliotheek’, Daar zijn wij erg blij mee!

 • Achterhoekse Poort  348
 • Arnhem  1577
 • Best  565
 • Biblionova   419
 • Breda  1290
 • Brummen/Voorst  328
 • CODA  1818
 • Dommeldal   935
 • Eindhoven  1364
 • Graafschap  417
 • Helmond-Peel  1622
 • Landgraaf-Onderbanken  35
 • Markiezaat   1432
 • Midden-Brabant   3926
 • Montferland   123
 • Nijkerk   304
 • Noord-Veluwe  663
 • Noordwest Veluwe  679
 • Oost-Achterhoek  125
 • Rivierenland   704
 • Scherpenzeel   139
 • Theek 5   3110
 • VANnU    892
 • Veldhoven  765
 • Veluwezoom  431

Zuid-Kennemerland (Haarlem) 3635

Wise app

HKA heeft een eigen app gelanceerd (Bibliotheek Wise) met grotendeels dezelfde functionaliteit als app ‘de Bibliotheek’ van Cubiss.U kunt zich voorstellen dat wij hier veel vragen over krijgen. De app ‘Bibliotheek Wise’ werkt uitsluitend met Wise systemen. App ‘de Bibliotheek’ werkt met Wise, Vubis en Clientrix-systemen; technisch gaat dit met behulp van een zogenaamde scraping technologie. HKA is voornemens om deze techniek te gaan blokkeren vanaf 1 juli 2014. Naar verwachting van ons zal App ‘de Bibliotheek’ dan niet meer goed functioneren op Wise-systemen. Gebruikers van Wise-bibliotheken kunnen overstappen op de Wise app. Verdere informatie over de Wise app vindt u op de site van HKA. Zijn er nog meer vragen, dan kunt u contact opnemen met Cubiss via apps@cubiss.nl

Statistieken

De afgelopen weken zijn er wat wijzigingen doorgevoerd waardoor er meer gegevens uit de database van de server van app “de Bibliotheek” gehaald kunnen worden. Op basis van deze gegevens hebben wij weer statistieken kunnen genereren!

Update Wise Bibliotheek App

Zoals u eerder hebt kunnen lezen is bibliotheekleverancier HKA begonnen aan de ontwikkeling van een eigen mobiele app. HKA heeft eind november aangekondigd dat de Wise Bibliotheek App begin 2014 beschikbaar komt. Belangrijk verschil tussen de Wise App en App ‘de Bibliotheek’ van Cubiss is de techniek die wordt gebruikt om met het bibliotheeksysteem te communiceren. App ‘de Bibliotheek’ maakt gebruik van webscraping-technieken. Volgens HKA heeft dit een negatieve invloed op de systeemperformance en willen zij om die reden de webscraping niet langer ondersteunen. Deze ondersteuning was in eerste instantie in maart 2013 al gestopt, maar omdat er toen nog geen alternatief voor de App ‘de Bibliotheek’ was, is in overleg besloten om webscraping te ondersteunen tot HKA een eigen app met vergelijkbare functionaliteit zou hebben. Naar verwachting zal in de zomer van 2014 App ‘de Bibliotheek’ niet meer functioneren op Wise-systemen. Dit kan later worden als de functionaliteit van de Wise Bibliotheek App nog niet voldoet of als de bibliotheken bij HKA weten af te dwingen dat de webscraping-techniek ondersteunt blijft. Er is geen overgang mogelijk van de ene naar de andere App. Gebruikers zullen zich opnieuw moeten aanmelden en eventuele lijsten en voorkeuren opnieuw moeten instellen. Er is op dat moment dus ook geen sprake meer van een generieke App. App ‘de Bibliotheek’ zal vooralsnog blijven bestaan als App voor Vubis en Clientrix-systemen. Het is wel de intentie om in overleg met Bibliotheek.nl een nieuwe generieke App te ontwikkelen op basis van de landelijke infrastructuur. Door Bibliotheek.nl is hier positief op gereageerd, maar omdat hier nog niet alles voor gereed is, is nu nog niet te voorspellen op welke termijn dit gerealiseerd zal zijn. Het streven is gericht op oplevering in het najaar van 2014. Voor wat betreft de licentievergoeding voor 2014 zullen wij alle bibliotheken die gebruik maken van een Wise-systeem in januari een factuur sturen voor de periode tot juli 2014. Mocht App ‘de Bibliotheek’ daarna nog in gebruik zijn dan maken we daar tegen die tijd nieuwe afspraken over. De komende periode gaan we ook nadenken over de wijze waarop we de gebruikers van App ‘de Bibliotheek’ het beste kunnen voorlichten over de aanstaande veranderingen. Mochten daar van jullie kant ideeën over bestaan dan horen wij dat graag.Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Cubiss via helpdesk@cubiss.nl