Einde app ‘de Bibliotheek’

Aan app ‘de Bibliotheek’-afnemers,

Begin juli hebben wij u gevraagd naar uw toekomstplannen voor wat betreft het aanbieden van een app aan uw klanten, vooral in relatie tot de Iguana app die Infor heeft ontwikkeld. Wij hebben veel reacties ontvangen, hiervoor dank.
De overgrote meerderheid geeft aan dat men, ondanks positieve ervaringen met onze app, gaat overstappen op de Iguana app, want er wordt verwacht dat deze app in het najaar zal beschikken over een attenderingsfunctie.
Zoals u weet is een groot deel van onze klanten vorig jaar al overgestapt op de Wise App, zodat alleen de Vubis- en Clientrix-bibliotheken nog gebruikt maakten van App ‘de Bibliotheek’. Dit was op zich al een vrij mager aantal bibliotheken om onze App nog verder te ontwikkelen.
Op basis van de uitkomst van onze enquête is het niet realistisch meer om door te gaan en dus heeft Cubiss besloten te stoppen met het aanbieden van App ‘de Bibliotheek’, en wel per 1 januari 2016. U hebt nu de komende 3 maanden de tijd om uw klanten te informeren en langzaam over te gaan op een andere app.
Onze ambitie om, samen met Bibliotheek.nl, een nieuwe generieke App te ontwikkelen met behulp van de landelijke infrastructuur, is vanwege de lange termijn die dit met zich meebrengt niet van de grond gekomen.  Teveel online op het Amsterdams casino gespeeld misschien?!
Begin 2016 zullen we nog statistieken maken en aan u toesturen. We zullen onze huidige klanten nog factureren tot 31 december 2015.
Uiteraard bedanken we al de bibliotheken en hun leden die onze App ‘de Bibliotheek’ over de afgelopen jaren hebben gebruikt!

Met vriendelijke groet,
John Struis