Update Wise Bibliotheek App

Zoals u eerder hebt kunnen lezen is bibliotheekleverancier HKA begonnen aan de ontwikkeling van een eigen mobiele app. HKA heeft eind november aangekondigd dat de Wise Bibliotheek App begin 2014 beschikbaar komt. Belangrijk verschil tussen de Wise App en App ‘de Bibliotheek’ van Cubiss is de techniek die wordt gebruikt om met het bibliotheeksysteem te communiceren. App ‘de Bibliotheek’ maakt gebruik van webscraping-technieken. Volgens HKA heeft dit een negatieve invloed op de systeemperformance en willen zij om die reden de webscraping niet langer ondersteunen. Deze ondersteuning was in eerste instantie in maart 2013 al gestopt, maar omdat er toen nog geen alternatief voor de App ‘de Bibliotheek’ was, is in overleg besloten om webscraping te ondersteunen tot HKA een eigen app met vergelijkbare functionaliteit zou hebben. Naar verwachting zal in de zomer van 2014 App ‘de Bibliotheek’ niet meer functioneren op Wise-systemen. Dit kan later worden als de functionaliteit van de Wise Bibliotheek App nog niet voldoet of als de bibliotheken bij HKA weten af te dwingen dat de webscraping-techniek ondersteunt blijft. Er is geen overgang mogelijk van de ene naar de andere App. Gebruikers zullen zich opnieuw moeten aanmelden en eventuele lijsten en voorkeuren opnieuw moeten instellen. Er is op dat moment dus ook geen sprake meer van een generieke App. App ‘de Bibliotheek’ zal vooralsnog blijven bestaan als App voor Vubis en Clientrix-systemen. Het is wel de intentie om in overleg met Bibliotheek.nl een nieuwe generieke App te ontwikkelen op basis van de landelijke infrastructuur. Door Bibliotheek.nl is hier positief op gereageerd, maar omdat hier nog niet alles voor gereed is, is nu nog niet te voorspellen op welke termijn dit gerealiseerd zal zijn. Het streven is gericht op oplevering in het najaar van 2014. Voor wat betreft de licentievergoeding voor 2014 zullen wij alle bibliotheken die gebruik maken van een Wise-systeem in januari een factuur sturen voor de periode tot juli 2014. Mocht App ‘de Bibliotheek’ daarna nog in gebruik zijn dan maken we daar tegen die tijd nieuwe afspraken over. De komende periode gaan we ook nadenken over de wijze waarop we de gebruikers van App ‘de Bibliotheek’ het beste kunnen voorlichten over de aanstaande veranderingen. Mochten daar van jullie kant ideeën over bestaan dan horen wij dat graag.Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Cubiss via helpdesk@cubiss.nl